||Wat kost het?
Wat kost het?2020-12-21T14:32:46+00:00

Apothekers en zorgverzekeraars spreken met elkaar de prijs van een geneesmiddel af. Hierdoor kan de prijs van een medicijn per zorgverzekeraar verschillen. Wel stelt de Rijksoverheid maximumprijzen vast zodat geneesmiddelen betaalbaar blijven. Praktijk de Veste heeft dus geen invloed op de hoogte van de kosten van medicijnen. Meer informatie over de kosten van geneesmidden vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Op Medicijnkosten.nl vindt u informatie over de vergoeding van geneesmiddelen. Op deze website kunt u nagaan:

  • of uw medicijn in het basispakket van de zorgverzekering zit;
  • welke kosten meetellen voor uw eigen risico;
  • wat eventueel uw eigen bijdrage is;
  • of er een goedkoper medicijn is dat u wel helemaal krijgt vergoed.

Let op: wilt u precies weten hoeveel u vergoed krijgt voor medicijnen? Dat kunt u het beste aan uw eigen zorgverzekeraar vragen. Want het maakt veel uit wat voor zorgverzekering u heeft en wat u daarin vergoed krijgt.